Press enter to begin your search

Ang questionnaire na ito ay pwedeng makumpleto ng 8 minuto. Ito ay isang validated questionnaire para i-evaluate ang pandinig ng iyong anak. Sagutin ang mga tanong ng “OO” o “HINDE”.

Kung sakaling ang evaluation ng inyong mga sagot ay nagpapakita na ang iyong anak ay maaaring mayroong pagkawala ng pandinig, makikipag-ugnay kami sa iyo. Sa pagkumpleto ng questionnaire na ito, ikaw ay sumasang-ayon sa aming Privacy Policy.

Create your own user feedback survey